Home RoCHI 2006

RoCHI 2006

A treia Conferinţă de Interacţiune Om-Calculator

Academia de Studii Economice Bucureşti

21-22 Septembrie 2006, Bucureşti
Varianta PDF
pentru tipărit

Program Conferinţa RoCHI 2006

 

 

Conţinut Program RoCHI2006

Program in extenso Sesiuni de Lucrări

Program in extenso Ateliere de Lucru

 

Loc de desfăşurare:

Academia de Studii Economice
Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Calea Dorobanţi nr. 15-17, Bucureşti
 

Conţinut Program RoCHI2006

 

Joi, 21 Septembrie, 2006

08:00 Înregistrare participanţi
09:00 Sesiune de deschidere RoCHI2006 (Sala 2013)
09:30 Lucrare invitată
10:30 Pauză
11:00 Sesiune A1 (Sala 2215) Sesiune A2 (Sala 2016)
12:30 Pauză de prânz
14:00 Sesiune B1 (Sala 2215) Sesiune B2 (Sala 2016)
15:30 Pauză
16:00 Atelier L1 (Sala 2215) Atelier L2 (Sala 2016)
18:00 Pauză
19:00 Dineu

 

Vineri, 22 Septembrie, 2006

 
09:00 Sesiune C1 (Sala 2215) Sesiune C2 (Sala 2016)
 
10:30 Pauză
11:00 Sesiune D1 (Sala 2215) Sesiune D2 (Sala 2016)
12:30 Pauză de prânz
14:00 Sesiune E1 (Sala 2215) Sesiune E2 (Sala 2016)
15:30 Pauză
16:00 Lucrare invitată (Sala 2013)
17:00 Sesiune de închidere RoCHI2006

Program Sesiuni de Lucrari

 

Joi, 21 Septembrie, 2006

   
08:00 Înregistrare participanţi
09:00 Sesiune de deschidere RoCHI2006
09:30 Lucrare invitată

Ergonomic requirements, methods, and standards for user-centered software systems
- Dominique L. Scapin

10:30 Pauză
11:00 Sesiune A1: Proiectarea interacţiunii

Chair: Constantin-Gelu Apostol

11:00 Sesiune A2: Evaluarea interfeţei utilizator

Chair: Costin Pribeanu

11:00 Aspecte ale proceselor moderne de proiectare a interacţiunii
- Sergiu Sebastian Tauciuc
11:00 Măsurarea calităţii sistemelor de comerţ electronic
- Alexandru Balog
11:30 Metode de recunoaştere a formei şi orientării mâinii în contextul recunoaşterii gesturilor
- Delia Mitrea, Sergiu Nedevschi, Dorian Gorgan
11:30 Inteligenţa în web design - concept şi proiectare
-
Maria Loredana Lăcătuş, Sabin-Corneliu Buraga
12:00 Crearea interfeţelor grafice folosind constrângeri
- Cristian Frăsinaru
12:00

Alternative decizionale în proiectarea interfeţelor Web
- Constantin-Gelu Apostol

12:30 Pauză de prânz
14:00 Sesiune B1: Aplicaţii e-Learning I

Chair: Dorian Gorgan

14:00 Sesiune B2: Accesibilitatea tehnologiilor informatice

Chair: Gabriel Zamfir

14:00 Personalizarea secvenţierii într-un mediu de învăţare bazat pe cunoştinţe
-
Ştefan Trăuşan-Matu, Dan Mihăilă, Valentin Cristea
14:00

Rolul interfeţei utilizator în asigurarea accesului universal în contextul Societăţii Informaţionale
- Adriana Alexandru, Elena Jitaru, Cristina-Adriana Alexandru
, Ovidiu Bica

14:30 Tehnologii ale realităţii virtuale şi augmentate aplicate în educaţie
-
Dorin-Mircea Popovici, Luca-Dan Şerbănaţi
14:30 Accesibilitatea siturilor Web
- Elena Jitaru, Adriana Alexandru, Eleonora Tudora,
Marilena Ianculescu
15:00 Sisteme de recomandare pentru imbunatatirea interfetei unei platforme de E-learning
- Vlad Posea, Alexandru Gartner, Ştefan Trăuşan-Matu
15:00 Implementarea tehnologiilor ajutătoare în limbajul Java
-
Titus Felix Furtună
15:30 Pauză
16:00 Atelier de Lucru L1, Chair: Virginia Creţu, Marian Dârdală, Costin Pribeanu 16:00 Atelier de Lucru L2, Chair: Constantin-Gelu Apostol, Gabriel Zamfir
19:00 Dineu
       

Vineri, 22 Septembrie, 2006

   
09:00 Sesiune C1: Sisteme colaborative

Chair: Dorin-Mircea Popovici

09:00 Sesiune C2: Specificaţii XML în sisteme multimedia

Chair: Ana-Maria Marhan

09:00 Clasificarea distribuită a mesajelor de e-mail
- Florin Pop, Diana Petrescu, Ştefan Trăuşan-Matu
09:00

Vizualizarea fractalilor de tip Lindenmayer prin utilizarea limbajelor XML
- Sabin-Corneliu Buraga

09:30 O metodă de sumarizare automată a discuţiilor în medii colaborative
- Ştefan Trăuşan-Matu, Daniel Porumbel
09:30 Controlul datelor în sistemele multimedia distribuite
- Adriana Reveiu, Ion Smeureanu
10:00 Proiectarea unui sistem interactiv dedicat centrelor virtuale de competenţă
- Cristina Niculescu
10:00 Descrierea scenariilor de prezentare pentru aplicaţii multimedia prin documente XML
- Marian Dârdală  
10:30 Pauză
11:00 Sesiune D1: Aplicaţii e-Learning II

Chair: Cristina Niculescu

11:00 Sesiune D2: Abordări contextuale

Chair: Alexandru Balog

11:00 Descriptori în proiectarea didactică asistată
- Gabriel Zamfir
11:00

Dezvoltarea unui patern de proiectare a siturilor web ale teatrelor
-
Adriana Tarţa, Daniela Onacă, Horia D. Pitariu

11:30 Facilităţi colaborative în cadrul sitului secţiei IDD
- Mihaela Brut, Emanuel Giurgea, Octavian Chelaru
11:30 Importanţa contextului pe lungul drum de la ingineria calculatoarelor la interacţiunea om-calculator
- Cristian Bogdan
12:00 Proiectarea procesului de învăţare-instruire centrat pe utilizator - studiu de caz
- Ileana Trandafir, Ana-Maria Borozan
12:00

Interacţiunea Om-Calculator: Sociotron
- Nicolae Bulz

12:30 Pauză de prânz
14:00 Sesiune E1: Tehnici de interacţiune grafică

Chair: Mihaela Brut

14:00 Sesiune E2: Aplicaţii economice interactive

Chair: Sabin-Corneliu Buraga

14:00 Principii de bază privind instrumentele tip realitate virtuală în procesul de elaborare a deciziilor
-
Emil M. Oanţă, Ioan P. Odăgescu
14:00 Instrumente de lucru cu recomandări pentru proiectarea siturilor web de comerţ electronic
-
Dragoş Barbu, Costin Pribeanu
14:30 Framework e-learning cu adnotări grafice 2D
- Beatrice-Catrinel Baciu, Dorian Gorgan
14:30 Securizarea şi configurarea aplicaţiilor economice
- Dragoş Cîndea
14:50 Adnotări 2D pe o scenă de obiecte 3D
- Tudor Pop, Dorian Gorgan
15:00 Utilizarea tehnologiilor bazate pe componenţe pentru îmbunătăţirea interactivităţii sistemelor de tranzacţionare financiar-bancare
-
Cătălin Serafimescu
15:10 Crearea unui framework pentru utilizarea adnotărilor în spaţii bi şi tri-dimensionale
- Teodor Ştefănuţ, Dorian Gorgan
15:30 Pauză
16:00 Lucrare invitată

Implicaţii psihologice ale interacţiunii om-calculator
- Horia D. Pitariu

   
17:00 Sesiune de închidere RoCHI2006

 

Program Ateliere de Lucru

 

Joi, 21 Septembrie, 2006

16:00

Atelier de Lucru L1: Interfeţe utilizator pentru persoane cu handicap

Chair: Verginia Creţu, Marian Dârdală, Costin Pribeanu

16:00

Atelier de Lucru L2: Medii de instruire asistată în domeniul economic

Chair: Constantin-Gelu Apostol, Gabriel Zamfir

16:00 Tehnologii informatice inclusive pentru persoane cu handicap vizual
- Verginia Creţu, Marian Dârdală, Costin Pribeanu
 
16:00 Platforme colaborative pentru dezvoltarea mediilor de instruire asistată în domeniul economic
- Constantin-Gelu Apostol, Gabriel Zamfir, Daniel Bălăceanu, Constanţa-Nicoleta Bodea
16:15 Crearea de interfeţe accesibile utilizând Active Accessibility
- Alexandru Bărbulescu
16:15 Tehnologii si platforme colaborative adaptabile pentru e-Learning
- Adriana Reveiu
16:30 Integrarea tehnologiilor de acces în serviciile sociale specializate – condiţie a egalizării şanselor pentru nevăzători
- Verginia Creţu
16:30 WebProf - un sistem de instruire bazată pe Web
- Ana Maria Arişanu-Lăculeanu
16:45 Localizarea interfeţelor pe medii de comunicare
- Marian Dârdală, Cristian Ioniţă
16:45 Conectivismul: implicaţii pentru proiectarea invăţării în reţea
- Ana-Maria Marhan
17:00 Tehnologiile asistive din comunitatea locală şi egalizarea şanselor
- George Gojgar, Silviu Ghioc
17:00 Soluţii practice în e-evaluarea didactică
- Eugeniu Cristescu
17:15 Proiectare Web. Studiu de caz - InHand
- E. Jitaru, A. Alexandru, M. Pârvan, E. Tudora
17:15 Realizarea interfeţei grafice cu utilizatorul pentru un sistem tutorial
- Rodica Mihalca, Iulian Intorsureanu, Adina Uţă, Anca Andronescu, Ştefan Kovacs
17:30 Nevoile de tehnologie de acces ale persoanelor cu handicap vizual
- Adrian Plop, Mircea Bucur
17:30 eLearning – interogare şi notificare evenimente
- Viorel Lupu

 


© 2006 UTCN-CGIS